فروش ظروف پلاستیکی
سرخط خبرها
خانه / لیست قیمت

لیست قیمت

قیمت ها به روز و مقطعی می باشد، جهت سفارش نهایی با مشاورین فروش شرکت آراد پلاستیک تماس بگیرید.
کد محصول سایز نام محصول طول (cm) ارتفاع (cm) عرض (cm) تعداد در بسته قیمت (ریال)
۱ ۱ گلدان کاکتوسی در ابعاد ۶٫۵*۵٫۵ _ ۵٫۵ ۶٫۵ ۲۴ ۴۰۰۰۰
۲ ۳ گلدان سایز ۳ در ابعاد ۲۰*۱۸ _ ۱۸ ۲۰ ۳۶ ۴۵۵۰۰
۳ ۴ گلدان سایز  ۴ در ابعاد ۲۴*۲۰ _ ۲۰ ۲۴ ۳۶ ۵۰۰۰۰
۴ ۷ گلدان سایز ۷ در ابعاد ۲۹*۲۸ _ ۲۸ ۲۹ ۲۴ ۹۰۰۰۰
۵ ۱۰ گلدان سایز ۱۰ در ابعاد ۳۳*۳۲ _ ۳۲ ۳۳ ۱۲ ۱۴۸۵۰۰
۶ ۱۵ گلدان سایز ۱۵ در ابعاد ۴۲*۴۱ _ ۴۱ ۴۲ ۱۲ ۲۷۱۰۰۰
۷ ۴۰ گلدان مستطیلی سایز  ۴۰ _ ۱۴ ۱۰ ۱۸ ۷۵۰۰۰
۸ ۵۰ گلدان مستطیلی  سایز۵۰ _ ۱۷ ۲۵ ۱۲ ۱۴۵۰۰۰
۹ ۶۰ گلدان مستطیلی سایز ۶۰ _ ۲۰ ۳۰ ۱۲ ۲۰۹۰۰۰
۱۰ ۱۰۱ گلدان نرده ای در ابعاد ۲۸*۲۰ _ ۲۰ ۲۸ ۲۴ ۸۵۰۰۰
۱۱ ۱۰۲ گلدان نرده ای در ابعاد ۳۳*۲۳ _ ۲۳ ۳۳ ۱۸ ۱۲۸۰۰۰
۱۲ ۳۰۲ گلدان ملینا ۳۰۲ در ابعاد ۱۲٫۵*۱۱٫۵ _ ۱۱٫۵ ۱۲٫۵ ۳۶ ۳۱۰۰۰
۱۳ ۳۰۳ گلدان ۳۰۳ در ابعاد ۱۴*۱۴ _ ۱۴ ۱۴ ۳۶ ۳۲۰۰۰
۱۴ ۴۰۱ گلدان مربع در ابعاد ۱۰*۱۰ _ ۱۰ ۱۰ ۵۰ ۳۰۰۰۰
۱۵ ۴۰۲ گلدان مربع در ابعاد ۱۳*۱۳ _ ۱۳ ۱۳ ۳۶ ۳۰۰۰۰
۱۶ ۴۰۳ گلدان مربع در ابعاد ۱۵*۱۵ _ ۱۵ ۱۵ ۳۶ ۳۲۰۰۰
۱۷ ۲۰۱ گلدان ۴ عددی ۲۰۱ ۲۴ ۶ _ ۲۴ ۲۳۰۰۰
۱۸ ۵۰۱ گلدان دیواری در ابعاد ۱۴*۲۰ _ ۲۰ ۱۴ ۲۴ ۴۵۰۰۰
۱۹ ۵۰۲ گلدان دیواری در ابعاد ۱۶/۵*۲۳ _ ۲۳ ۱۶٫۵ ۳۶ ۶۰۰۰۰